Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Trung tâm y tế Vĩnh Thạnh đã nhập khảo sát hài lòng năm 2022 nhưng báo cáo lại không có số liệu. Mong được sự trợ giúp. Cảm ơn

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 7 3

Thứ hai, Tháng 5 22

Thứ tư, Tháng 3 29

Thứ tư, Tháng 3 1

Thứ sáu, Tháng 2 24