Tài khoản sử dụng cho các phần mềm trên chatluongbenhvien.vn cần được quản lý bởi Phòng/Tổ/Phụ trách Quản lý chất lượng của bệnh viện.

Nếu bệnh viện đã có tài khoản nhưng không nhớ mật khẩu, vui lòng xem hướng dẫn đính kèm ngay bên dưới bài viết này.

- Tài khoản cung cấp trong hướng dẫn này để sử dụng phần mềm chatluongbenhvien.vn

- Để có tài khoản phục vụ nhập số liệu hoạt động bệnh viện và điểm tiêu chí, vui lòng liên hệ người hỗ trợ trên phần mềm tại http://nova.qlbv.vn qua email qlbv.vn@gmail.com

-----------

Bước 1. Bệnh viện gửi thông tin cho nhóm kỹ thuật

- Hãy gửi qua email cho chúng tôi thông tin theo Phụ lục 1 và 2 CV1356 KCB-QLCL ngày 21/11/2016. Tải mẫu Phụ lục về tại đây (click vào đây).

- Vui lòng ghi rõ địa chỉ của bệnh viện cùng số điện thoại liên hệ trong email để nhóm kỹ thuật tiện trao đổi khi cần thêm thông tin cho việc cấu hình.

Email nhận thông tin: chatluongbenhvien@gmail.com

Bước 2. Nhóm kỹ thuật tạo tài khoản: tối đa trong 7 ngày

Nhóm kỹ thuật sẽ tạo tài khoản, và sẽ gửi email thông tin tài khoản cho bệnh viện kèm email quản lý.

Bước 3. Đơn vị nhận tài khoản

- Sử dụng email quản lý tài khoản mà nhóm kỹ thuật gửi để TỰ đặt mật khẩu theo hướng dẫn trong bài đính kèm ngay bên dưới.

- Vui lòng xem hướng dẫn trước khi làm và yêu cầu hỗ trợ.

BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP!

Trang này hiển thị vì chúng tôi thấy bạn chưa đăng nhập. Để có tài khoản, hãy làm theo hướng dẫn của bài viết.

Thông tin người hỗ trợ

Thông tin người hỗ trợ

- Hỗ trợ chuyên môn (phương pháp, nội dung khảo sát hài lòng, nội dung Hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí): liên hệ BS.TS. Dương Huy LƯƠNG, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Hỗ trợ phần mềm: BS. Vũ Duy TÙNG
Email: chatluongbenhvien@gmail.com
Điện thoại: 0937 664 443