Hướng dẫn sử dụng phần mềm

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Hỏi và Đáp thêm mới

Thứ ba, Tháng 10 17

Thứ năm, Tháng 10 12