Kính gửi quý đồng nghiệp,

Thời gian qua, nhóm hỗ trợ đã cố gắng hết sức để hỗ trợ các đơn vị qua điện thoại, qua ý kiến dưới các hướng dẫn cụ thể, qua các yêu cầu được gửi lên website, qua đường email. Nhận thấy nhiều đồng nghiệp gửi zalo kèm hình ảnh rất tiện và nhanh chóng, tuy nhiên lại quá tải cho đội ngũ kỹ thuật vì phải hỗ trợ riêng lẻ. Nhiều yêu cầu trùng, hoặc các yêu cầu không liên quan đến kỹ thuật.

Do đó để hỗ trợ kiểm tra cuối năm và kết nối để các bệnh viện chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn, nhóm kỹ thuật tạo các nhóm trên zalo. Hi vọng cách hỗ trợ này mang lại hiệu quả.

Kính mong quý đồng nghiệp tuân thủ một số quy định khi tham gia nhóm:
1. Chỉ gia nhập nhóm thích hợp;
2. Hạn chế các tin nhắn cá nhân.

Quý đồng nghiệp cần chia sẻ thêm các lĩnh vực nào khác, vui lòng comment bên dưới. Dựa trên sự quan tâm của các đơn vị. nhóm kỹ thuật sẽ hỗ trợ để kết nối các đơn vị theo các chủ đề thích hợp trong thời gian tới.

 A. CÁC QUY ĐỊNH, VẤN ĐỀ CHUNG

1. BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Link zalo: https://zalo.me/g/yvmlcq540

QR code link zalo:

2. Khảo sát hài lòng - QĐ2151

Link zalo: https://zalo.me/g/nawyhw964

QR code link zalo: 

3. TT43 - Báo cáo sự cố y khoa D2

Link zalo: https://zalo.me/g/efodyo700

QR code link zalo: 

4. QĐ7482 - AN TOÀN PHẪU THUẬT

Link zalo: https://zalo.me/g/thntoj538

QR code link zalo: 

5. Kiểm tra bệnh viện

Link zalo: https://zalo.me/g/gwelwl537

QR code link zalo: 

6. BẢO HIỂM Y TẾ & VIỆN PHÍ

Link zalo: https://zalo.me/g/churkm429

QR code link zalo: 

Chất lượng bệnh viện không thể tách rời BHYT, viện phí và các thủ tục liên quan. Cải tiến lĩnh vực này luôn là sự quan tâm lớn của các cấp lãnh đạo, quản lý và nhân viên bệnh viện.

7. bộ TIÊU CHÍ PHÒNG CHỐNG COVID

Link zalo: https://zalo.me/g/isnnso259

QR code link zalo: 

B. LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Nhóm a. cơ sở vật chất, QĐ3638 (HCQT)

Link zalo: https://zalo.me/g/bwiptv677

QR code link zalo: 

2. NHÓM A. Hỗ trợ người bệnh (ctxh, đd, qlcl)

Link zalo: https://zalo.me/g/icudjb803

QR code link zalo:  

3. Nhóm b. Nhân sự (TCCB)

Link zalo: https://zalo.me/g/vsbdci474

QR code link zalo: 

4. NHÓM C1. An ninh, trật tự (HCQT)

Link zalo: https://zalo.me/g/yeoqtt046

QR code link zalo: 

5. C2. hồ sơ bệnh án

Link zalo: https://zalo.me/g/xoslbj452

QR code link zalo: 

6. C3. CNTT - tt54

Link zalo: https://zalo.me/g/dbqcih645

QR code link zalo: 

7. C4. KSNK

Link zalo: https://zalo.me/g/qcbenw672

QR code link zalo: 

8. C5. Core - Chất lượng lâm sàng (KHTH, NVY)

Link zalo: https://zalo.me/g/igwwxi951

QR code link zalo: 

9. C6. điều dưỡng và chăm sóc

Link zalo: https://zalo.me/g/ykzioa996

QR code link zalo: 

10. C7. dinh dưỡng và tiết chế

Link zalo: https://zalo.me/g/atyuqq376

QR code link zalo: 

11. C8. xét nghiệm QĐ2429, QĐ5833

Link zalo: https://zalo.me/g/izlkvf357

QR code link zalo: 

12. C9. dược

Link zalo:  https://zalo.me/g/ictjbp700

QR code link zalo:  

13. C10. nghiên cứu khoa học

Link zalo: https://zalo.me/g/oiiume060

QR code link zalo: 

14. D1. hệ thống qlcl

Chủ yếu liên quan đến xây dựng Hệ thống QLCL bệnh viện. D2 có nhóm Sự cố y khoa, D3 có nhóm SPC

Link zalo: https://zalo.me/g/egfnev039

QR code link zalo: 

15. E1. sản khoa

Link zalo: https://zalo.me/g/zeorge724

QR code link zalo: 

16. e2. nhi khoa

Link zalo: https://zalo.me/g/tyfgwe108

QR code link zalo: 

B.  công cụ, phần mềm qlcl

1. 5S

Link zalo: https://zalo.me/g/zhchfu819

QR code link zalo: 

2. LEAN

Link zalo: https://zalo.me/g/qumvax359

QR code link zalo:

3. SPC - KSQT bằng thống kê D3 C3.1 KPI KQI

Link zalo: https://zalo.me/g/dpgpsn015

QR code link zalo: 

Bên cạnh các nhóm Zalo cụ thể theo lĩnh vực hay địa phương, các vấn đề chung quý đồng nghiệp có thể tìm hiểu, hỏi và nhận hỗ trợ trên Facebook.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV