Hướng dẫn sử dụng phần mềm

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Hỏi và Đáp thêm mới

Thứ năm, Tháng 6 13

Thứ ba, Tháng 6 11

Thứ ba, Tháng 6 4

Thứ năm, Tháng 5 30

Thứ năm, Tháng 5 23