Đầu tiền cần truy cập vào trang https://covid19.chatluongbenhvien.vn

Trên thanh Menu, chọn Báo cáo công điện 628

Tiến hành báo cáo theo công điện 628, bao gồm 2 phần:

PHẦN 1: BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÔNG ĐIỆN 628/CĐ-BCĐQG

Bước 1: Chọn ngày triển khai

Bước 2: Nhập tên kế hoạch, văn bản, tài liệu

Bước 3: Click vào nút Choose file để chọn file kế hoạch và chọn Tải lên.

(*Lưu ý: Chỉ có thể tải lên các định dạng file: pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx)

Bước 4: Chọn Gửi đi để hoàn tất việc báo cáo tình hình triển khai công điện tại bệnh viện.

Bước 5: Các kế hoạch, văn bản, tài liệu đã báo cáo sẽ hiển thị tại mục Đã báo cáo. Người dùng có thể xem hoặc sửa lại file kế hoạch đã cập nhật lên.

Lưu ý: để sửa file, tại ô Thao tác, click vào nút Sửa.

Tại đây, người dùng có thể cập nhật lại ngày triển khai, tên kế hoạch hoặc xóa file kế hoạch đã cập nhật trước đó và cập nhật lại file mới như ở Bước 4.

Chọn Lưu để hoàn tất việc sửa

PHẦN 2. BÁO CÁO SỐ LIỆU NGƯỜI BỆNH

Bước 1: Chọn mục Phần 2. Báo cáo số liệu người bệnh

+ Bước 2: Chọn ngày báo cáo

Bước 3: Nhập số lượt khám, số lượng người bệnh nội trú, số lượng người bệnh nội trú. (*Lưu ý: Số liệu sẽ được chốt vào lúc 00:00 hàng ngày. Vì vậy chỉ có thể nhập số liệu của ngày hôm trước.)

Bước 4: Chọn Gửi đi để hoàn tất việc báo cáo số liệu người bệnh

Bước 5: Sau khi báo cáo số liệu người bệnh, phiếu báo cáo đó sẽ hiển thị tại mục Đã báo cáoNgười dùng có thể xem hoặc sửa lại số liệu đã cập nhật lên.

Lưu ý: Để sửa số liệu, tại ô Thao tác, click vào nút Sửa.

Bước 6: Tại đây, người dùng có thể sửa lại số liệu báo cáo nếu nhập bị sai.

Bước 7: Chọn Lưu để hoàn tất việc sửa.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV