Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

<p>Theo em được biết Thông báo triển khai KSHL theo quyết định 56/QĐ-BYT ngày 08/01/2024&nbsp;mẫu phiếu khảo sát hài lòng nội trú, ngoại trú mới triển khai cho các đơn vị từ&nbsp;1/3/2024,&nbsp;Từ&nbsp;1/7/2024 khi đã kết thúc hoạt động KTĐG, phần mềm sẽ thay thế hoàn toàn Mẫu số 1 và Mẫu số 2. Đến nay em vẫn chưa biết tải mẫu mới ở đâu ạ?, có thể cho em link hay hướng dẫn không ạ?</p>

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023