A. BỆNH VIỆN NHẬP ĐIỂM TỰ KIỂM TRA

bước 1. Nhập điểm tiêu chí chất lượng

Đầu tiên bạn cần truy cập vào trang https://kiemtra.chatluongbenhvien.vn và đăng nhập vào phần mềm kiểm tra bằng tài khoản KSHL để tiến hành chấm điểm kiểm tra.

- Hoặc bấm vào mục Kiểm tra 2020-2021 ở trang chủ chatluongbenhvien.vn

- Sau khi đã đăng nhập được vào trang Kiểm tra bệnh viện, click vào Bước 1. Nhập điểm tiêu chí chất lượng

- Tiến hành nhập các thông tin của phiếu kiểm tra như: Tên bệnh viện, Kiểu đánh giá, Tháng, Lần

Sau đó chọn 

- Tiến hành nhập điểm các tiêu chí. Sau khi nhập điểm tiêu chí, điểm trung bình của các chương, phần và cả bộ tiêu chí sẽ được phần mềm tự động tính.

- Bấm Gửi đi để hoàn thành việc nhập điểm tiêu chí

*Lưu ý: Đối với những tiêu chí không bắt buộc áp dụng (A4.4, Phần E), nếu bệnh viện không áp dụng thì tích vào ô Không áp dụng. Phần mềm sẽ tự động không tính điểm của các mục này.

BƯỚC 2. Tổng hợp điểm khảo sát hài lòng

- Chọn mục Bước 2. Tổng hợp điểm kiểm tra

A. Nhập thông tin chung

  • Tên bệnh viện.
  • Kiểu đánh giá.
  • Tháng (Tháng nhập điểm kiểm tra)
  • Lần nhập.

B. Nhập kết quả kiểm tra

1. Nhập thông tin, số liệu hoạt động của bệnh viện.

- Nếu nhập đầy đủ thông tin sẽ được 20 điểm, nhập thiếu 5 điểm và không nhập là 0 điểm.

2. Nhập điểm bộ tiêu chí.

- Nhập lại điểm trung bình của bộ tiêu chí đã tính được ở Bước 1. Nhập điểm tiêu chí chất lượng hoặc nhập trực tiếp điểm trung bình đã tính được ở trang Nova.

*Lưu ý: 

- Chỉ nhập điểm trung bình đã tính được, phần mềm sẽ tự động nhân với hệ số để ra số điểm chính xác. KHÔNG NHẬP ĐIỂM ĐÃ NHÂN HỆ SỐ TẠI MỤC NÀY.

3. Tổng hợp điểm KSHL người bệnh và nhân viên y tế

- Tổng hợp điểm KSHL, tại đây sẽ có 2 trường hợp:

+ Trường hợp 1: Bệnh viện đã nhập phiếu tự kiểm tra vào trong năm 2021 --> Vào mục Trích xuất dữ liệu - báo cáo của năm 2021, sau đó lấy báo cáo theo kiểu khảo sát là Do bệnh viện tự đánh giá cuối năm và lọc ra để lấy tỷ lệ hài lòng chung.

Tiếp theo, nhập tỷ lệ hài lòng chung và số phiếu đã kiểm tra vào phần mềm.

+ Trường hợp 2: Bệnh viện nhập phiếu tự kiểm tra trong năm 2022, sau khi nhập đủ số phiếu KSHL, chỉ cần bấm vào mục 

*Lưu ý:

- Chỉ cần nhập tỷ lệ hài lòng chung, phần mềm sẽ tự quy ra thang điểm 10, KHÔNG CẦN NHẬP ĐIỂM ĐÃ QUY RA THANG ĐIỂM 10.

- Nếu trong năm 2021 không KSHL đủ số phiếu KSHL người bệnh nội trú và ngoại trú, vui lòng chọn mục 1 hoặc 2 và nhập lý do. Nếu không có lý do sẽ bị tính là 0 điểm.

- Vui lòng click vào mục tính điểm trước rồi mới chọn có đủ số phiếu khảo sát hay không.

4. Nhập điểm kiểm tra công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19

4.1. Có rà soát đánh giá và nhập số liệu trên phần mềm trực tuyến ít nhất 6 lần trong năm.

- Nếu nhập đủ ít nhất 6 lần trong 1 năm thì nhập 10 điểm, nếu không thì nhập 0 điểm. Không chấp nhận số điểm khác.

4.2. Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19

- Nhập lại tổng số điểm đã tính được ở bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phần mềm sẽ tự chuyển qua thang điểm 10. KHÔNG TỰ QUY ĐỔI SANG THANG ĐIỂM 10 VÀ NHẬP VÀO MỤC NÀY.

5. Kiểm tra công tác thu dung, điều trị COVID-19 và sự sẵn sàng tham gia cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh COVID-19

5.1. Báo cáo số liệu triển khai đề án 3616.

5.2. Triển khai công tác hồi sức

6. Điểm thưởng

- Nếu không có điểm thưởng thì nhập 0 để phần mềm tính tổng điểm. Không để trống mục này.

BƯỚC 3. In bảng tổng hợp báo cáo

- Sau khi hoàn thành việc nhập điểm, bấm vào mục   hoặc vào lại mục 2. Tổng hợp điểm khảo sát hài lòng và chọn xem lại danh sách phiếu đã nhập

- Tại đây sẽ hiển thị ra danh sách cac phiếu tổng hợp chấm điểm đã nhập, bấm vào nút Click để in để tiến hành in bảng tổng hợp chấm điểm.

- Tiếp tục chọn  (Hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + P) để tiến hành in bảng tổng hợp cuối cùng

B. Đoàn nhập điểm kiểm tra

Truy cập vào trang https://kiemtra.chatluongbenhvien.vn để tiến hành chấm điểm kiểm tra. Sau đó đăng nhập vào phần mềm kiểm tra bằng tài khoản KSHL của đoàn kiểm tra.

Bước 1. Nhập điểm tiêu chí

Bước 2.  Tổng hợp điểm Khảo sát hài lòng

Click vào bệnh viện tương ứng để nhập. Sau khi vào trang nhập, tiến hành như hướng dẫn dành cho bệnh viện.

Bước 3:  In báo cáo tổng hợp

Thực hiện như hướng dẫn dành cho bệnh viện.

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Phần nhập điểm năm 2020 không có mục nhập điểm theo Kế hoạch 1205 phần tổ chức thực hiện như năm 2019 ạ?

Your profile picture

Xin chào,

Năm nay không kiểm tra theo KH1205 nhé bạn. Bạn vui lòng xem lại QDd5338 nhé

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV