Hướng dẫn này áp dụng cho các Sở Y tế đi kiểm tra. Chỉ khi đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế mới thấy tính năng này.

Cảm ơn Sở Y tế Hòa Bình đã góp ý cho chúng tôi.

Bước 1. Click vào menu "SỞ Y TẾ - Gửi bằng chứng"

Bước 2. Chọn bệnh viện muốn xem

Khi click vào Tiêu chí muốn gửi bằng chứng. Trong mỗi tiêu chí này vẫn có thể chọn các bệnh viện để chuyên qua nếu cần.

 

Các bước tiếp theo tương tự như thao tác bệnh viện gửi bằng chứng. Xin xem đính kèm ngay phía dưới.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV