Để xem tiến độ nhập báo cáo của các bệnh viện, sở y tế có thể làm theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập theo đường dẫn http://covid19.chatluongbenhvien.vn/bao-cao/so-y-te và đăng nhập bằng tài khoản của SYT

- Bước 2: Sau khi đăng nhập, SYT sẽ xem được danh sách phiếu mà các bệnh viện trực thuộc đã nhập

- Bước 3: SYT cũng có thể nhập trực tiếp tên bệnh viện vào ô Tên đơn vị để tiến hành tìm kiếm trực tiếp bệnh viện

- Bước 4: Kéo xuống dưới cùng của trang, chọn  để tiến hành ra excel tổng hợp các phiếu đã nhập của bệnh viện

 

 

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV