I. XEM KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG

Cơ quan quản lý như Sở Y tế, Bộ Y tế có thể xem kết quả của tất cả bệnh viện dưới quyền quản lý.

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản của Sở/Bộ

Bước 1. Vào trang xem kết quả

Bước 2. Nhập các thông tin cần thiết để có kết quả

- Mã bệnh viện: Mã đơn vị cần xem kết quả

- Đơn vị: Nhập vào tên đăng nhập của đơn vị cần xem kết quả

II. XEM TIẾN ĐỘ (SỐ PHIẾU) KSHL CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Bước 1. Sau khi đăng nhập, click vào nút biểu tượng menu góc trên trái, sẽ có danh sách các đơn vị mà tài khoản của Sở quản lý

- Nếu thấy Sở Y tế --> click vào trang của sở luôn --> tới bước 3.

- Nếu không thấy trang của Sở Y tế --> Vào 1 bệnh viện bất kỳ --> tới bước 2.

Bước 2. Tại trang của đơn vị, click vào tên đơn vị như hình --> click vào Sở Y tế --> tới bước 3

Bước 3. Tại trang Sở Y tế, có thể tìm thấy số phiếu các đơn vị đã nhập lên phần mềm như trong hình.

Nhiều thông tin khác của bệnh viện cũng hiển thị trong trang này.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV