Hướng dẫn này áp dụng cho Bộ Y tế, các Ngành, các Sở Y tế gửi kế hoạch Đánh giá bệnh viện thuộc quyền quả lý của mình.

Đơn vị cần biết tài khoản của mình để thực hiện. Tài khoản chính là tài khoản dùng cho phần mềm Khảo sát hài lòng có dạng 12abc.syt đối với Sở Y tế.

Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm quản lý Đánh giá viên, Kế hoạch kiểm tra bệnh viện

Địa chỉ http://danhgia.chatluongbenhvien.vn

Đăng nhập bằng tài khoản của Sở Y tế

Trang chủ sau khi đăng nhập

Bước 2. Vào trang "LỊCH, KẾ HOẠCH"

Click vào nút menu có hình cuốn lịch

Bước 3. Tạo lịch kiểm tra

Click vào "Thêm lịch, sự kiện"

Mỗi lần chỉ tạo được kiểm tra cho 1 bệnh viện.

Gõ vài ký tự trong tên bệnh viện mà Sở Y tế quản lý, chọn bệnh viện thích hợp từ danh sách.

Nhập thời gian dự kiến.

Click nút lưu khi đã nhập đủ các thông tin.

Bước 4. Tiếp tục nhập các bệnh viện khác đến khi nào hết danh sách bệnh viện mà Sở quản lý

Có thể trở lại từ Bước 2, hoặc có thể click ngay vào dòng nhìn thấy trong hình bên dưới "Gửi lịch kiểm tra bệnh viện"

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Your profile picture

dạ em đăng nhập vào để đăng ký lịch nhưng không có Thêm lịch sự kiện để em tạo lịch kiểm tra ạ

Bs Thi SYT Đắk Nông

Your profile picture

Xin chào, mọi lỗi gặp phải vui lòng chụp màn hình cho chúng tôi. Many thanks

Your profile picture

Các BVĐK tuyến huyện của tỉnh Bến Tre đã sáp nhập với TTYT huyện thành Trung tâm y tế huyện nhưng khi đăng ký lịch kiểm tra trên hệ thống vẫn còn tên cũ?

Your profile picture

Hi. Bạn vui lòng cho chúng tôi thông tin đầy đủ, cụ thể để chúng tôi sửa. Thanks

Your profile picture

Tôi chưa ĐK được lịch kiểm tra trên phần mềm trực tuyến nên đã gửi KH (Phụ lục 1) qua mail QLCL vậy có phải cập nhật lại lịch K?

Your profile picture

Xin chào. Mọi báo cáo liên quan chỉ tiếp nhận qua phần mềm ạ. Thanks

Your profile picture

Kính gửi: Phòng Quản lý Chất lượng, Cục QL KCB!

Sở Y tế Đồng Tháp đã gửi CV xin điều chỉnh tên các các BV đổi thành TTYT và bổ sung một số BV, TTYT mới nhưng chưa được cung cấp User và Pass. 

Kính đề nghị các Anh/Chị hỗ trợ. Cảm ơn.

Your profile picture

Xin chào, chúng tôi đã gửi qua email. Vui lòng chỉ liên hệ theo 1 cách ạ. Xin cảm ơn!

Your profile picture

SYT không lên lịch kiểm tra được vì không tìm thấy Nút "Thêm lịch, sự kiện".

Cảm ơn.

Your profile picture

Xin chào,

Vui lòng sử dụng đúng tài khoản của Sở Y tế mà nhóm kỹ thuật cung cấp để đăng nhập: 66dt.syt

Your profile picture

Bộ Công an không lên lịch kiểm tra được vì không tìm thấy "thêm lịch, sự kiện" để tạo lịch kiểm tra

Your profile picture

Chúng tôi đã fix quyền. Vui lòng kiểm tra lại xem được chưa ạ. Xin cảm ơn.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV