Kính gửi Quý đồng nghiệp,
Do tình hình dịch có những diễn biến phức tạp, BYT đã ban hành Công văn số 6649/BYT-KCB ngày 2/12/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Quý đồng nghiệp có thể tải công văn tại đây). Trong Công văn có yêu cầu các bệnh viện đánh giá lại Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020, nhập số liệu đầy đủ trên phần mềm trực tuyến.
Trong mục 2 Tổ chức thực hiện, 2.1 của QĐ 3088/QĐ-BYT đã quy định rõ về thời gian đánh giá:
Bệnh viện xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện đánh giá sau khi Bộ tiêu chí được ban hành, định kỳ hằng tháng hoặc sau khi bệnh viện thực hiện cải tiến chất lượng, an toàn.
Như vậy bệnh viện cần tự đánh giá ít nhất 1 lần/tháng. Hiện dữ liệu đánh giá đã được kết nối tự động và cung cấp cho trang antoancovid.
Do vậy nếu hàng tháng (trong vòng 30 ngày), bệnh viện không báo cáo thì trên trang bản đồ chống dịch sẽ hiển thị bệnh viện là KHÔNG AN TOÀN!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đồng nghiệp!

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV