Bước 1: Để gởi báo cáo theo CV1385, sau khi đăng nhập vào trang http://chatluongbenhvien.vn/ bằng tài khoản phần mềm Khảo sát hài lòng.

(Nếu bệnh viện chưa có tài khoản, vui lòng làm theo hướng dẫn này để được cấp tà khoản: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/a-cac-van-de-chung-tai-khoan-dang-nhap-don-vi/huong-dan-benh-vien-moi-dang-ky-tai-khoan-su)

Bước 2: Tại phía bên trái màn hình, chọn Báo cáo trực tuyến

Bước 3: Sau khi vào trang Báo cáo trực tuyến, tại cột Báo cáo phân luồng cách ly (CV1385), chọn Sửa, để tiến hành gửi báo cáo.

Bước 4:  Tiếp theo, chọn Choose file để tìm kiếm file báo cáo ở trên máy.

Bước 5: Sau khi chọn file cần báo cáo, chọn Tải lên để upload báo cáo.

Bước 6: Chọn Lưu để hoàn tất việc gởi báo cáo.


Bước 7: Sau khi lưu, ở cột báo cáo hiển thị ra báo cáo đã up lên là đã gởi báo cáo thành công.

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

Bệnh viện đã gửi báo cáo phân luồng cách ly theo hướng dẫn và bấm Lưu nhưng bên dưới vẫn hiện nút "gửi/ sửa". Xin hỏi như vậy là bệnh viện đã gửi thành công chưa? Xin cảm ơn

Your profile picture

Xin chào,

Bạn chỉ cần kiểm tra lại xem đã có file báo cáo đã có giống ở bước 7 chưa là được nhé. Nếu có là đã lưu thành công.

Xin cám ơn.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV