Nhiều đơn vị hỏi về có kháo sát hài lòng khi kiểm tra (nội bộ, Sở kiểm tra), cỡ mẫu, cách lấy mẫu...

Xin đăng câu trả lời của Bộ Y tế như sau:

"Đoàn kiểm tra cuối năm do bệnh viện thực hiện (nội kiểm) và đoàn do cơ quan quản lý như Sở Y tế thực hiện (ngoại kiểm) đều tiến hành khảo sát hài lòng người bệnh với cỡ mẫu 30 phiếu cho khảo sát người bệnh nội trú, ngoại trú và 30 nhân viên y tế. Việc chọn mẫu như hướng dẫn trong QĐ 3869/QĐ-BYT.

Các bệnh viện và Sở Y tế không khảo sát người bệnh vào đợt kiểm tra cuối năm sẽ không có kết quả kiểm tra trên phần mềm trực tuyến.

Bệnh viện so sánh kết quả khảo sát thường quy trong năm với kết quả kiểm tra cuối năm để phát hiện các ưu, nhược điểm cần cải tiến trong năm tới."

Ý kiến, phản hồi

Your profile picture

- Xin hỏi: bệnh viện thực hiện khảo sát cỡ mẫu 30 phiếu xong, vẫn phải tiến hành khảo sát để lấy số liệu của quý IV nữa k ạ?

Your profile picture

Xin chào,

Nếu thực hiện xong việc khảo sát cỡ mẫu 30 phiếu mà phía bệnh viện vẫn chưa đủ số phiếu theo yêu cầu CV3869, bệnh viện vẫn phải tiến hành khảo sát thêm cho đủ với yêu cầu nhé bạn.

Your profile picture

Bệnh viện tôi 270 giường KH, theo phụ lục của QĐ 3869/QĐ-BYT thì phải khảo sát 100 BN nội trú và 200 BN ngoại trú trong mỗi đợt khảo sát. Chúng tôi đã lấy khảo sát quí 4 và cộng dồn cho cả năm và báo cáo vào phần mềm BYT, vậy theo hướng dẫn mới BV tôi có phải khảo sát lại 30 BN và 30 nhân viên không.

Your profile picture

Xin chào,

Nếu bạn đã nhập khảo sát của quý 4, bạn có thể tham khảo theo hướng dẫn này để tiến hành sửa các phiếu đó để phục vụ cho việc kiểm tra theo KH1205 nhé: http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan/d-kiem-tra-benh-vien-kh-1205-va-bang-chung-83-tieu-chi/byt-cap-nhap-diem-khao-sat-hai-long

Your profile picture

Hiện tôi chưa được rõ làm cách nào để nhập số liệu và có kết qur của từng quý. BV tôi 100 giường bệnh , mỗi quý phải khảo sát ít nhất 100 mẫu phieus và để trích xuất kết quả riêng cho từng quý phải làm thế nào ạ. xin cảm ơn

Your profile picture

Xin chào,

Để nhập phiếu KSHL, bạn tham khảo hướng dẫn này nhé: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/huong-dan-nhap-phieu-khao-sat-tren-phan-mem

Về các vấn đề báo cáo và trích xuất kết quả ra file excel, bạn vui lòng tham khảo 2 hướng dẫn này:

- Trích xuất báo cáo: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/cach-xem-in-tong-hop-ket-qua-phan-tich-ket-qua

- Trích xuất excel: http://chatluongbenhvien.vn/phan-mem-qlcl-dung-cho-bo-y-te/khao-sat-hai-long/trich-xuat-du-lieu-da-nhap-ra-file-excel-danh-cho

Xin cám ơn.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV