Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Hiện tại trong ban hành số 56 ngày 08/01/2024 BYT về khảo sát hài lòng người bệnh có đưa mẫu khảo sát nội trú khác với mẫu cũ. Hiện tại trên web vẫn là mẫu cũ. Tôi muốn hỏi về vấn đề này. Bệnh viện chúng tôi sẽ đăng nhập khảo sát theo mẫu nào?

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023