Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Nhờ phần mềm xem xét hộ mã của trung tâm y tế huyện thanh hà là 15308 hay 15608 . Trước bệnh viện là 15308 sau bệnh viện đổi thành trung tâm mã là 15608 Nhưng bây giờ phầm mềm ghi mã trung tâm y tế Thanh hà là 15308.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023