Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Kính gửi: Bộ Y tế

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM có thực hiện tự kiểm tra và nhập điểm lên phần mềm chất lượng bv mỗi quý (quý 1, quý 2, quý 3) tại trang chatluongbenhvien.vn. Hôm nay Bệnh viện có kiểm tra lại trên phần mềm thì thấy trên phần mềm không lưu lại quý 1, và quý 2 bị lưu sai thời gian nhập điểm. Mã phiếu nhập điểm của quý 1 và quý 2 bị trùng nhau (mã phiếu 4253). 
Thời gian nhập điểm các quý: Quý 1: 17/4/2023; Quý 2: 01/8/2023; Quý 3: 26/10/2023.
Kính mong Bộ Y tế kiểm tra và phản hồi lại giúp Bệnh viện (đính kèm các phiếu đã nhâp)

Trân trọng cảm ơn./.PDF icon bc_dieTập tin hinh_anh_nhap_diem_bo_tieu_chi_chat_luong_luu_tren_phan_mem_byt.docxm_tccl_quy_1.2023.pdf

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023