Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Feature Request

Xin được hỗ trợ liên quan công tác Khảo sát hài lòng NVYT.

Đơn vị Bệnh viện muốn triển khai Khảo sát hài lòng NVYT (mẫu biểu của BYT) qua google form để tiết kiệm chi phí in ấn phiếu khảo sát, thời gian nhập liệu và thuận tiện cho việc khảo sát, thống kê, báo cáo kết quả. Xin hỏi trang web chatluongbenhvien đã có hỗ trợ phần đính kèm file excel khảo sát và đồng bộ kết quả HL NVYT lên web BYT chưa?  (để giúp người phụ trách tiết kiệm thời gian nhập liệu lên cổng). 

Nếu đã có hỗ trợ chức năng này xin Quý đồng nghiệp vui lòng hướng dẫn thao tác thực hiện. Xin chân thành cảm ơn Quý đồng nghiệp.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023