Thông tin yêu cầu
Trạng thái
pending
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

Truy cập vào phần mềm báo cáo theo Công văn số 1489/KCB-QLCL&CĐT: Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện không thực hiện được và cảnh báo là Bạn không có quyền truy cập trang này. xin hướng dẫn để truy cập gửi báo cáo trực tuyến ạ.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 12 1

Thứ hai, Tháng 11 27

Thứ hai, Tháng 7 3

Thứ hai, Tháng 5 22

Thứ tư, Tháng 3 29