Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

bên mình đã nhập mẫu Phiếu KS nội trú theo 56 nhưng vào phần báo cáo để xuất kết quả thì phầm mềm báo là không thấy phiếu nào. nhờ hỗ trợ

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023