Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Duplicate
Ưu tiên
Low
Loại yêu cầu
Task

nhờ bạn xóa dùm phiếu khảo sát ngoại trú 

số phiếu:2756513 ngày 09 tháng 05 năm 2023

do nhập trùng phiếu ạ

cảm ơn ạ!

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023