Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

Kính gửi admin!

Mặc dù được cấp tên đăng nhập và maatjkhaaru nhưng không đăng nhập vào được để nhập điểm tiêu chí chất lượng 2023. Hiện tại phải nhập thủ công (theo hướng dẫn) nhưng bấm gửi nhưng hình như không gửi được.

XIn được hỗ trợ

Traan trọng cảm ơn!

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Thứ hai, Tháng 3 4

Thứ hai, Tháng 1 22

Thứ sáu, Tháng 1 12

Thứ sáu, Tháng 12 1 2023

Thứ hai, Tháng 11 27 2023