Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Problem

Dạ, số phiếu trong phân tích số liệu và Báo cáo khảo sát hài lòng chênh lệch, không trùng khớp. XIN HỖ TRỢ. CẢM ƠN

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm nay, Tháng 12 1

Thứ hai, Tháng 11 27

Thứ hai, Tháng 7 3

Thứ hai, Tháng 5 22

Thứ tư, Tháng 3 29