Thông tin yêu cầu
Trạng thái
Open
Ưu tiên
3
Loại yêu cầu
Task

        Kính gửi: Cục Quản lý Khám bệnh Bộ Y tế

       Bệnh viện Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh kính gửi yêu cầu hỗ trợ như sau:

       Thực hiện theo yêu cầu của công văn số CV 416/KCB-QLCL&CĐT V/v gửi danh mục kỹ thuật và quy trình kỹ thuật của bệnh viện, Bệnh viện Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh gặp một số khó khăn như sau:

       Hiện tại, Bệnh viện Ung Bướu Tp. Hồ Chí Minh có 2245 danh mục kỹ thuật (đính kèm file excel) tương ứng với 2245 nội dung chi tiết các quy trình kỹ thuật, nhưng theo yêu cầu trên phần mềm tại mục 2. Nội dung chi tiết các quy trình kỹ thuật theo danh mục, Bệnh viện Ung Bướu phải đăng tải hết 2245 nội dung các quy trình. Nếu vậy, Bệnh viện sẽ gặp nhiều khó khăn khi đăng tải đúng thời gian yêu cầu. Bệnh viện xin phép đăng mục 2 theo Quyết định ban hành quy trình.

       Trân trọng cảm ơn./.

Hỏi và Đáp thêm mới

Hướng dẫn

A. Các vấn đề chung: tài khoản, đăng nhập

B. Tra cứu và Góp ý đánh giá Bộ tiêu chí chất lượng

C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên

D. Kiểm tra bệnh viện theo các bộ tiêu chí

F. Báo cáo theo yêu cầu của Công văn

G. Quản lý Đánh giá viên, lịch KTĐG CLBV

Cập nhật gần đây

Hôm qua, Tháng 12 1

Thứ hai, Tháng 11 27

Thứ hai, Tháng 7 3

Thứ hai, Tháng 5 22

Thứ tư, Tháng 3 29